summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.0~git20201110.bea5bbe-1~progress5+u1.HEADprogress-linux/0.0_git20201110.bea5bbe-1_progress5+u1progress-linuxDaniel Baumann2021-03-231-0/+10
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2021-03-231-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2021-03-231-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2021-03-231-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2021-03-231-1/+2
* Adding debian version 0.0~git20201110.bea5bbe-1.debian/0.0_git20201110.bea5bbe-1debianDaniel Baumann2021-03-2310-0/+126
* Adding upstream version 0.0~git20201110.bea5bbe.upstream/0.0_git20201110.bea5bbeupstreamDaniel Baumann2021-03-2322-0/+1600
* Initial commit.Daniel Baumann2021-03-230-0/+0