summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
debianReleasing debian version 1.8-6.Daniel Baumann3 days
debian-busterReleasing debian version 1.8-3.Daniel Baumann12 months
debian-jessieAdding debian version 1.2-3.Daniel Baumann4 years
debian-stretchReleasing debian version 1.5-4.Daniel Baumann3 years
debian-wheezyAdding debian version 0.9-2.Daniel Baumann4 years
upstreamAdding upstream version 1.8.Daniel Baumann13 months
 
TagDownloadAuthorAge
debian/1.8-6plzip-debian/1.8-6.tar.xz  plzip-debian/1.8-6.zip  Daniel Baumann3 days
debian/1.8-5plzip-debian/1.8-5.tar.xz  plzip-debian/1.8-5.zip  Daniel Baumann2 months
debian/1.8-4plzip-debian/1.8-4.tar.xz  plzip-debian/1.8-4.zip  Daniel Baumann6 months
debian/1.8-3plzip-debian/1.8-3.tar.xz  plzip-debian/1.8-3.zip  Daniel Baumann12 months
debian/1.8-2plzip-debian/1.8-2.tar.xz  plzip-debian/1.8-2.zip  Daniel Baumann12 months
debian/1.8-1plzip-debian/1.8-1.tar.xz  plzip-debian/1.8-1.zip  Daniel Baumann13 months
upstream/1.8plzip-upstream/1.8.tar.xz  plzip-upstream/1.8.zip  Daniel Baumann13 months
debian/1.7-3plzip-debian/1.7-3.tar.xz  plzip-debian/1.7-3.zip  Daniel Baumann13 months
debian/1.7-2plzip-debian/1.7-2.tar.xz  plzip-debian/1.7-2.zip  Daniel Baumann17 months
debian/1.7-1plzip-debian/1.7-1.tar.xz  plzip-debian/1.7-1.zip  Daniel Baumann23 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
3 daysReleasing debian version 1.8-6.HEADdebian/1.8-6debianDaniel Baumann1-0/+8
8 daysUpdating to standards version 4.5.0.Daniel Baumann1-1/+1
2020-01-02Updating years in copyright file for 2020.Daniel Baumann1-1/+1
2019-11-18Releasing debian version 1.8-5.debian/1.8-5Daniel Baumann1-0/+8
2019-11-18Using codenames as upload targets in changelog.Daniel Baumann1-41/+41
2019-10-13Updating to standards version 4.4.1.Daniel Baumann1-1/+1
2019-07-16Releasing debian version 1.8-4.debian/1.8-4Daniel Baumann1-0/+7
2019-07-08Updating to standards version 4.4.0.Daniel Baumann1-1/+1
2019-02-03Releasing debian version 1.8-3.debian/1.8-3debian-busterDaniel Baumann1-0/+7
2019-02-03Improving watch file.Daniel Baumann1-1/+2
[...]
 
Clone
https://git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/plzip
ssh://git@git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/plzip