summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
debianReleasing debian version 1.11-6.Daniel Baumann2 days
debian-busterReleasing debian version 1.11-3.Daniel Baumann12 months
debian-jessieAdding debian version 1.6-2.Daniel Baumann4 years
debian-squeezeAdding debian version 1.0-2.Daniel Baumann4 years
debian-stretchReleasing debian version 1.8-4.Daniel Baumann3 years
debian-wheezyAdding debian version 1.3-2.Daniel Baumann4 years
upstreamAdding upstream version 1.11.Daniel Baumann13 months
 
TagDownloadAuthorAge
debian/1.11-6lzlib-debian/1.11-6.tar.xz  lzlib-debian/1.11-6.zip  Daniel Baumann2 days
debian/1.11-5lzlib-debian/1.11-5.tar.xz  lzlib-debian/1.11-5.zip  Daniel Baumann2 months
debian/1.11-4lzlib-debian/1.11-4.tar.xz  lzlib-debian/1.11-4.zip  Daniel Baumann6 months
debian/1.11-3lzlib-debian/1.11-3.tar.xz  lzlib-debian/1.11-3.zip  Daniel Baumann12 months
debian/1.11-2lzlib-debian/1.11-2.tar.xz  lzlib-debian/1.11-2.zip  Daniel Baumann12 months
debian/1.11-1lzlib-debian/1.11-1.tar.xz  lzlib-debian/1.11-1.zip  Daniel Baumann13 months
upstream/1.11lzlib-upstream/1.11.tar.xz  lzlib-upstream/1.11.zip  Daniel Baumann13 months
debian/1.10-3lzlib-debian/1.10-3.tar.xz  lzlib-debian/1.10-3.zip  Daniel Baumann13 months
debian/1.10-2lzlib-debian/1.10-2.tar.xz  lzlib-debian/1.10-2.zip  Daniel Baumann17 months
debian/1.10-1lzlib-debian/1.10-1.tar.xz  lzlib-debian/1.10-1.zip  Daniel Baumann23 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2 daysReleasing debian version 1.11-6.HEADdebian/1.11-6debianDaniel Baumann1-0/+8
7 daysUpdating to standards version 4.5.0.Daniel Baumann1-1/+1
2020-01-02Updating years in copyright file for 2020.Daniel Baumann1-1/+1
2019-11-18Releasing debian version 1.11-5.debian/1.11-5Daniel Baumann1-0/+8
2019-11-18Using codenames as upload targets in changelog.Daniel Baumann1-47/+47
2019-10-13Updating to standards version 4.4.1.Daniel Baumann1-1/+1
2019-07-16Releasing debian version 1.11-4.debian/1.11-4Daniel Baumann1-0/+7
2019-07-08Updating to standards version 4.4.0.Daniel Baumann1-1/+1
2019-02-03Releasing debian version 1.11-3.debian/1.11-3debian-busterDaniel Baumann1-0/+7
2019-02-03Improving watch file.Daniel Baumann1-1/+2
[...]
 
Clone
https://git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/lzlib
ssh://git@git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/lzlib