summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
debianReleasing debian version 1.13-5.Daniel Baumann8 weeks
debian-busterReleasing debian version 1.11-3.Daniel Baumann4 years
debian-jessieAdding debian version 1.6-2.Daniel Baumann7 years
debian-squeezeAdding debian version 1.0-2.Daniel Baumann7 years
debian-stretchReleasing debian version 1.8-4.Daniel Baumann6 years
debian-wheezyAdding debian version 1.3-2.Daniel Baumann7 years
upstreamAdding upstream version 1.13.Daniel Baumann13 months
 
TagDownloadAuthorAge
debian/1.13-5lzlib-debian/1.13-5.tar.xz  lzlib-debian/1.13-5.zip  Daniel Baumann8 weeks
debian/1.13-4lzlib-debian/1.13-4.tar.xz  lzlib-debian/1.13-4.zip  Daniel Baumann8 months
debian/1.13-3lzlib-debian/1.13-3.tar.xz  lzlib-debian/1.13-3.zip  Daniel Baumann12 months
debian/1.13-2lzlib-debian/1.13-2.tar.xz  lzlib-debian/1.13-2.zip  Daniel Baumann13 months
debian/1.13-1lzlib-debian/1.13-1.tar.xz  lzlib-debian/1.13-1.zip  Daniel Baumann13 months
upstream/1.13lzlib-upstream/1.13.tar.xz  lzlib-upstream/1.13.zip  Daniel Baumann13 months
debian/1.12-3lzlib-debian/1.12-3.tar.xz  lzlib-debian/1.12-3.zip  Daniel Baumann15 months
debian/1.12-2lzlib-debian/1.12-2.tar.xz  lzlib-debian/1.12-2.zip  Daniel Baumann18 months
debian/1.12-1lzlib-debian/1.12-1.tar.xz  lzlib-debian/1.12-1.zip  Daniel Baumann2 years
upstream/1.12lzlib-upstream/1.12.tar.xz  lzlib-upstream/1.12.zip  Daniel Baumann2 years
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2023-01-30Releasing debian version 1.13-5.HEADdebian/1.13-5debianDaniel Baumann1-0/+8
2022-12-20Updating to standards version 4.6.2.Daniel Baumann1-1/+1
2022-07-16Updating http links to https in copyright.Daniel Baumann1-3/+3
2022-07-14Releasing debian version 1.13-4.debian/1.13-4Daniel Baumann1-0/+8
2022-07-14Correcting version mangling in watch file.Daniel Baumann1-1/+1
2022-05-11Updating to standards version 4.6.1.Daniel Baumann1-1/+1
2022-04-05Releasing debian version 1.13-3.debian/1.13-3Daniel Baumann1-0/+7
2022-04-05Correcting typo in watch file.Daniel Baumann1-1/+1
2022-03-11Releasing debian version 1.13-2.debian/1.13-2Daniel Baumann1-0/+7
2022-03-11Handling pre/rc versions in watch file.Daniel Baumann1-1/+1
[...]
 
Clone
https://git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/lzlib
ssh://git@git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/lzlib